sRGB

Vad är färgrymd?

Alla som någon gång har sysslat med bilbehandling har stött på bilder som färgmässigt ser bra ut när man behandlar dem i bildbehandlingsprogram, men ser bleka ut närman laddar upp dem på internet eller visar dem i Windows. Vad man då har råkat ut för är att bilden är sparad med en annan färgprofil än sRGB, och då kan man ju fråga sig varför man skulle vilja använda något annat än sRGB, det finns ett par bra anledningar och jag kommer till dem, men först lite bakgrunds info.

sRGB eller sRGB  IEC61966-2.1 som den egentligen heter skapades en gång i tiden av Microsoft och HP för att ge en Färgrymdminsta gemensam nämnare när det gällde att visa färg på bildskärmar. Den kan visa ca 30 % av de färger en människa kan uppfatta och använder man denna färgrymd vet man att bilden visas nästan lika på alla skärmar och skrivare.

Adobe RGB  1998, är en färgrymd utvecklad av Adobe för att ge bättre bilder i tryck, den kan visa ca 50 % av de färger en människa kan uppfatta.

ProPhotoRGB är en ännu större färgrymd som nästan precis stämmer överens med den färg profil som kommer med bilder tagna i RAW i Canons kameror (jag vet inte hur det är med Nikon). Varför använder man då inte den här färgprofilen oftare? Svaret är enkelt, det gör arbetsflödet bökigt bland annat kräver det att man jobbar med bilderna i 16 bit mode mm.

Lab Color Space, är den referens man använder när det gäller färgrymder och är den ända som kan visa alla färger som en människa kan uppfatta.

Så valet står i praktiken mellan att arbeta med bilderna i sRGB eller Adobe RGB, om din kamera spar bilderna i JPG srgb färgrymdmåste du redan i kameran bestämma färgrymden, spar du bilderna i RAW kan du vänta tills du kommer hem. Fotar du för eget bruk och vill ha ett enkelt arbetsflöde med så lite som möjligt att tänka på använd sRGB, men vet du att du skall trycka bilderna på tryckeri eller redigera dem hårt, använd Adobe RGB för det finns helt enkelt mer färginfo i de bilderna. Sedan kan det kännas lite bakvänt att arbeta med en färgprofil jag inte kan se på skärmen för den är ju alltid sRGB  (om man inte har special skärmar), så datorn gör sitt bästa att approximera det verkliga resultatet.AdobeRGB färgrymd

Det är också här som det blir fel om man visar en bild som är sparad i Adobe RGB i ett program som inte hanterar färgprofiler så t.ex. Windows och Internet Exporer, däremot kan Firefox läsa den infon i bild filen och visa den rätt.

Hoppas ni har fått en liten inblick i vad färgrymd är och hur det påverkar den slutliga bilden, frågor och synpunkter är alltid välkomna.

Teknikblogg

Jag Om inget annat nämns är bilderna i denna blogg tagna av mig Johan Beijer

Disclaimer

Alla som står i denna blogg är enbart mina åsikter och felaktigheter kan förekomma. Jag ansvarar heller inte för innehållet på sajter, bloggar eller andra internetkällor som länkas till från denna blogg. Alla varumärken och produkter som nämns är de enskilda företagens varumärken.